engleza

Resusre Umane

Profesori titulari - 24
Profesori suplinitori - 6

Profesori metodisti - 2

Profesori cu Diploma de Excelenta - 1

Formatori regionali - 1

perfectionare

Deoarece institutia de invatamant este una din cele 5 scoli din regiunea 2S-E care aplica principiile calitatii,echipa de cadre didactice s-a preocupat de formarea continua prin participarea si promovarea examenelor de definitivat, de obtinere a gradului II si I.  Formarea continua se oglindeste in participarea tot mai multor cadre didactice la parcurgerea si promovarea unor cursuri organizate de C.C.D. sau Universitatea Galati, precum modulul „ Metode interactive de invatare”, „Consiliere si orientare”, „Asigurarea Calitatii in procesul instructiv -educativ”, „Managementul educational”, „CISCO”, IntelTech, Oracle sau masterate.

Noutati

Apr 3, 2018
Category: General
Posted by: admin
Venituri salariale 01.03.2018
Dec 4, 2017
Category: General
Posted by: admin
Examen promovare sercretar
Oct 13, 2017
Category: General
Posted by: admin
Venituri salariale